การเข้าใช้งาน Zimbra แบบ Offline นั้น นอกจาก Zimbra Desktop แล้ว เรายังสามารถใช้ Mozilla Thunderbird ในการเชื่อมต่อ Zimbra mail ได้อีกด้วย

ก่อนที่จะเริ่มเชื่อมต่อนั้น เราต้องเตรียมข้อมูล ดังนี้

  • Zimbra email address และ password
  • Incoming mail server ในตัวอย่างเป็น mail.osdev.local
  • Outgoing mail server(SMTP) ในตัวอย่างเป็น mail.osdev.local

เมื่อข้อมูลพร้อมแล้ว ก็มาเริ่มการเชื่อมต่อกัน ไปที่เมนู Tools เลือก Account Settings


Continue reading

การใส่ข้อความตอบไว้ที่ด้านล่างของเนื้อหาจดหมายต้นฉบับจะถูกกำหนดเป็นค่าดีฟอลต์ของ Thunderbird แต่ถ้าต้องการแก้ไขให้ข้อความอ้างอิงให้อยู่ด้านบนเมื่อทำการตอบนั้น ให้คลิก

เมนู Tools > Account Settings
รูปภาพ

จะเห็นว่า เช็คบ๊อกซ์หน้าข้อความ “Automatically quote the original message when replying” ถูกเลือกไว้แล้ว ซึ่งหมายถึงการอ้างอิงข้อความเดิมเมื่อตอบในข้อนั้น
รูปภาพ

จากนั้นให้คลิกลูกศรชี้ลงในดรอปดาวน์ลิสต์บ๊อกซ์ แล้วเลือกเป็น “Start my reply above the quote” แล้วคลิก OK
เพียงแค่นี้ ข้อความตอบกลับเมล์ของคุณก็จะปรากฏอยู่เหนือข้อความต้นฉบับเมล์ที่จะตอบแล้ว

รูปภาพ

คำตอบคือได้ เพราะในขั้นตอนการติดตั้ง Thunderbird ครั้งแรก โปรแกรมจะถามว่าให้นำเข้า mail มาจากไหนหรือไม่ ซึ่งจะรองรับการนำ mail มาจาก Outlook ด้วยเช่นกัน แต่ถ้าหากต้องการจะ import เข้ามาหลังจากนั้น ให้ทำการนำเข้า mail จาก Outlook โดยไปที่

เมนู Tool > import

รูปภาพ

เลือก mail แล้วกด next

รูปภาพ

เลือกว่าจะ import จากไหน แล้วกด next

รูปภาพ

ที่เหลือก็เป็นการใส่ข้อมูลต่างๆของ Outlook

การตั้งค่า mail server บางครั้งเป็นเรื่องยุ่งยาก เช่น ค่า mail server ของ Hotmail ดังนั้นจึงมีผู้สร้างปลั๊กอินสำหรับอำนวยความสะดวกซึ่งใช้กับ Thunderbird ที่ชื่อ WebmailNotifier โดยดาวน์โหลดติดตั้งส่วนเสริมนี้ได้ที่

เมนู Tool > addon ที่ tab Get addons พิมพ์ addon ที่ชื่อ WebmailNotifier

รูปภาพ

กดปุ่ม add to thunderbird เมื่อทำการติดตั้งแล้วโปรแกรมจะเรียกให้รีสตาร์ท

เมื่อเข้ามาใหม่แล้วให้ทำการ add mail ที่เมนู

Tool > Account setting

จากนั้นให้เราใส่ รายละเอียดเช่น user และ password ของ hotmail ซึ่ง webmailnotifier จะใส่ค่าต่างๆให้เราอัตโนมัติ

รูปภาพ

การที่ต้องเปลี่ยน Character Encoding จะมีสาเหตุมาจากที่ผู้ใช้ไม่สามารถอ่านเนื้อหาภาษาไทยใน mail ได้ เพราะอาจเป็นที่ mail server ที่ส่งมา หรือซอฟท์แวร์ mail client ที่ส่งมาเป็นแบบ TIS-620 การแก้ไขนั้นให้ไปที่เมนู

View > Character Encoding > More Encoding > SE & SW Asian > TIS-620

รูปภาพ

โดยปรกติแล้ว Thunderbird จัดเก็บ mail ไว้ภายใต้ Documents and Settings[$USER]Application DataThunderbird หากต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์ไปไว้ที่ตำแหน่งอื่นก็ทำได้โดยไปที่

Tools > Account Settings

ให้คลิก ที่เครื่องหมายบวกหน้าบัญชีรายชื่อ email ของเราแล้วเลือก Server Settings เลือกไปที่ Local directory แล้ว click ไปที่ Browse เพื่อเลือก folder ที่จะใช้จัดเก็บ email ใหม่

รูปภาพ

กาตตั้งค่าเพื่อให้ Thunderbird ตรวจหา mail ใหม่ระยะเวลาย่นสั้นหรือถี่ขึ้นนั้นทำได้โดยไปที่

Tools > Account Setting

เลือก Server Settings ในส่วนของ Check for new message every ถูกตั้งค่าไว้ที่ 10 minutes ให้เปลี่ยนเลข 10 เป็นเลข 5 หรือเลขใดๆ (จำนวนหน่วยเป็นนาที) แล้วตอบ OK

รูปภาพ

การตั้งค่าเพื่อให้ Thunderbird ดาวน์โหลด mail อัตโนมัติเพื่อพบว่ามี mail ใหม่ในกล่องจดหมายเข้าของเรานั้นให้ตั้งค่าโดยไปที่เมนู

Tools > Account setting

ที่ sever setting ทำเครื่องหมายถูกที่ Check for new message every ตั้งค่าเวลาที่จะดึงเมลเข้ามา
และค่าทำเครื่องหมายถูกที่ Automatically download new messages เช่นกัน

รูปภาพ

Digital Signature หรือลายเซ็นต์อิเล็คทรอนิคส์ ใน Thunderbird สามารถเปิดใช้โดย

ไปที่เมนู Tool > Account setting

รูปภาพ

ใส่ signature ได้ที่ช่อง signature text หรือใส่รูปได้ที่ attached a signature from a file

รูปภาพ

Thunderbird มีความสามารถอีกอย่างหนึ่งคือการดึงข่าวสาร (RSS Feed/ATOM/XML) จากเว็บไซต์ที่เปิดคุณสมบัติส่งต่อข่าวสาร ผู้ใช้จำเป็นต้องมีโปรแกรมอ่านข่าวสารติดตั้งบนเครื่อง แต่ถ้าใช้ Thunderbird แล้ว ก็สามารถดึงข่าวสารประเภทนี้มาอ่านได้เช่นกัน โดยการตั้งค่าให้ทำตามวิธีดังต่อไปนี้

1.ไปที่เมนู File > New
2.เลือกการสร้างบัญชีผู้ใช้งานแบบ Other Accounts

รูปภาพ

3.ในหน้า Account Wizard ให้เลือกประเภท account เป็น Blog and News feeds แล้ว Next

รูปภาพ

4.ในช่อง Account name ให้ตั้งชื่อให้กับ feed ที่เราสร้างแล้วเลือก Next ถัดไปเลือก Finish
5.กลับมาที่หน้าหลักของโปรแกรมในส่วนของ Smart Folders ให้ click ไปที่ชื่อของ feed ที่เราได้สร้าง
6.ในหน้าต่างด้านขวา ให้ click ไปที่ Manage subscriptions

รูปภาพ

7.เลือกไปที่ Add

รูปภาพ

8.ในช่อง Feed URL: ให้ใส่ url ของ feed ลงไปแล้ว click OK ก็จะสามารถ feed ข่าวได้