ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาภายในเกี่ยวกับการใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ ภายใต้หัวข้อ “ลดต้นทุนการทำธุรกิจด้วยการใช้ Software Open Source” งานนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานและตัวแทนจากทุกหน่วยงานในกลุ่มทิสโก้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน

ปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ Software Open Source เพื่อช่วยลด้นทุนในการดำเนินการ ซึ่งนับวันต้นทุนของการลงทุนในโปรแกรมซอฟต์แวร์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นทางทีมไอทีจึงได้จัดสัมมนาให้ความรู้ถึงการนำเอาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้งานในองค์กร ผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เริ่มต้นด้วยหัวข้อ "เปิดโลก Open Source" ทำการแนะนำความหมายของโอเพนซอร์ส และอธิบายถึงความเป็นมาของซอฟต์แวร์ลักษณะนี้ นอกจากนี้ยังทำการแนะนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่สามารถนำไปใช้ในทางธุรกิจได้ โดยมีชุดออฟฟิศอย่าง OpenOffice.org เป็นตัวชูโรง หัวข้อนี้ได้บรรณาธิการนิตสารโอเพนซอร์สทูเดย์ คุณภาณุพล พสุชัยกุล เป็นผู้บรรยายและบอกเล่าประสบการณ์

ตามมาด้วยหัวข้อ "ทิศทางและนโยบายส่งเสริมการใช้งาน Open Source ของภาครัฐ" เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรที่อยากนำเอาโอเพนซอร์สมาใช้งาน ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยจะมีการทำให้เกิดมาตรฐานและมีการส่งเสริมให้มีการใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าว รวมถึงการให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม หัวข้อนี้บรรยายโดย คุณไพฑูรย์ บุตรี ผู้จัดการฝ่ายโอเพนซอร์ส สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ปิดท้ายด้วยเรื่องราวความสำเร็จของการนำเอาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเข้าไปใช้ในหน่วยงาน โดยมีสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นเจ้าของเรื่องราวของความสำเร็จนี้ โดยทาง ก.ล.ต. ชี้ให้เห็นถึงวิธีคิดและแนวทางในการใช้งานโอเพนซอร์ส เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และแนวทางการใช้โอเพนซอร์สในอุตสาหกรรม บรรยายโดยคุณกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลีกทรัพย์

และทั้งหมดนี้คือก้าวแรกของ TISCO ในการเลือกที่จะใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส