โครงการอินเทลซอฟต์แวร์พาร์เนอร์โปรแกรม ร่วมกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง "Techniques for Writing High Performance Code on Multi-core Hardware" ในวันที่ 28 สิงหาคม 2552 เวลา 8.30-17.00 ณ ห้อง 304 อาคารบรรยายรวม 2 (บร.2) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยธรีรมศาสตร์

intel-sawasdee

ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกโครงการอินเทลซอฟต์แวร์พาร์ทเนอร์โปรแกรม พิเศษเหลือเพียง 1,800 บาท  รายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการดูในเอกสารแนบครับ :)

นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ เปิดอบรมหลักสูตรด้านโอเพนซอร์สที่น่าสนใจ ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2552 มีหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้การใช้งานและประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในองค์กรดังนี้

ระบบ e-learning/e-training ด้วย Moodle
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2552
พิเศษ! ผู้เรียนจะได้รับฟรี โดเมนเนม .in.th และพื้นที่วางเว็บไซต์ Moodle ฟรี 1 ปี

บริหารงาน Office SME ด้วย Google App
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2552

เขียนโปรแกรมบน OpenOffice.org Macro
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2552

รับมือพรบ.50ด้วย Centralized Log Server
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2552

หลักสูตร การใช้งาน OpenOffice.org ในองค์กร
วันที่ 22-23 สิงหาคม 2552
พิเศษ! เพียงท่านละ 995 บาท เท่านั้น!
หมายเหตุ หลักสูตรดังกล่าวไม่มีส่วนลดและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้เข้าอบรมนำโน้ตบุ๊คมาเอง

PHP Object Oriented Programming
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2552

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2552

เขียนโปรแกรมง่ายๆ กับไพธอน รุ่น 2
วันที่ 5-6 กันยายน 2552

ขุดเหมืองข้อมูลด้วย Weka รุ่น 2
วันที่ 12-13 กันยายน 2552

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Drupal
วันที่ 19-20 กันยายน 2552

และเตรียมพบกับ หลักสูตร "การสร้างเว็บ Application ด้วย Ruby on Rail" และ หลักสูตร "ภาษา C กับการควบคุมอุปกรณ์" เดือนกันยายน 2552 สามารถติดตามรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.opensource2day.com

พอดีได้รับข่าวจาก Alfresco (Open Source ECM, Enterprise Content Management) ว่าจะมีการจัดอบรมในเอเชียหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย, มาเลเซีย และประเทศไทย สำหรับในประเทศไทยนั้น จะเป็นหลักสูตร Intensive Alfresco Training for Development ระเวลา 5 วัน วันที่ 3-7 สิงหาคม 2552 โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้

Alfresco Administration

Section 1: System Installation and Configuration

Module 1: Installing and setting up Alfresco

Module 2: Configuring the repository

Module 3: Configuring the file system

Module 4: Troubleshooting the system

Section 2: Maintenance, Migration and Security

Module 5: Exporting and importing

Module 6: Backing up and restoring the system

Module 7: Security and permissions

Alfresco Customization

Section 1: Content Modeling

Module 1: Domain models

Module 2: Modifying the Domain model

Section 2: Web Client Configuration

Module 3: Web Client configuration

Module 4: Web Client customization

Alfresco API Development

Section 1: Getting Started

Module 1: Development Environment

Module 2: Alfresco Repository Architecture

Section 2: Developing against the Alfresco Repository

Module 3: Spring Framework

Module 4: Foundation Services API

Module 5: JCR API

Module 6: Web Services API

Module 7: Separating concerns using AOP

Section 3: Extending the Alfresco Repository

Module 8: Repository Actions

Module 9: Repository Policies

Module 10: Content Transformers

Module 11: Metadata Extractors

Section 4: Extending the Alfresco Web Client

Module 12: JavaServer Faces

Module 13: Actions Framework

Module 14: Dialog Framework

Module 15: Wizard Framework

Section 5: Packaging Extensions

Module 16: Alfresco Module Packages

 

สำหรับค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 1,999 USD หรือ ประมาณ 70,000 บาท (ถ้าอัตราแลกเปลี่ยน 35 บาท)  สำหรับหน่วยงานที่สนใจ สามารถเข้าไปสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cignex.com/site/services/training/schedule

เกี่ยวกับ Alfresco ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.alfresco.com

 

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) จัดอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหลายหลักสูตรให้กับครู-อาจารย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

ลำดับ หลักสูตรอบรม วัน/เดือน/ปี ปิดรับลงทะเบียน หมายเหตุ
1 การใช้งาน OpenOffice.org ขั้นพื้นฐาน 11-13 พฤษภาคม 2552 ปิดลงทะเบียน ปิดลงทะเบียน
2 การใช้งาน Ubuntu Linux ขั้นพื้นฐาน 14-15 พฤษภาคม 2552 7 พฤษภาคม 2552 เหลืออีก 21 ที่นั่ง
3 หลักสูตร Linux System Admin 20-22 พฤษภาคม 2552 15 พฤษภาคม 2552 เหลืออีก 18 ที่นั่ง
4 หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Drupal 15-16 มิถุนายน 2552 8 มิถุนายน 2552 เหลืออีก 15 ที่นั่ง
5 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle 17-19 มิถุนายน 2552 10 มิถุนายน 2552 เหลืออีก 13 ที่นั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 08-7099-0005 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://opensource2day.com/

จากโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์นที่ทาง thaiopensource.org เรา ได้จัดขึ้นมา ครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้ออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วย Drupal CMS ให้กับภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ มหาวิทยาลัยมหิลด โดยเป็นการให้ความรู้กับคณะครูอาจารย์

ก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ การอบรมใช้เวลาไม่มากนัก พอได้ความรู้กันอย่างเพียงพอ

DSCF1805

DSCF1809

DSCF1811

DSCF1812

เมื่อวานได้ไปสอดแนมงานอบรมการใช้งานโอเพนออฟิสของพนักงานซิป้าที่มูลนิธิศักดิ์พรทรัพท์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งงานนี้จัดโดย SIPA เพื่อ SIPA ซึ่งหลายๆ ท่านอาจมีข้อสงสัยว่า SIPA ผลักดันโอเพนซอร์ส แล้ว SIPA ใช้โอเพนซอร์สบ้างหรือเปล่า? ตอบว่าใช้ครับ :) ชื่องานอบรมก้อบ่งบอกอยุ่แล้วว่าใช้งานโอเพนออฟฟิสครับ โดยผู้ให้ความรู้คือคุณภาคภูมิ จากฝ่ายโอเพนซอร์ส SIPA เป็นผู้บรรยาย โดยมี @gumara เป็น staff ในงานนี้ด้วย งานนี้สนุกสนานครึกเครื้อนดีครับ เนื้อหาที่อบรมออกจะแหวกแนวและคงไม่เหมือนกับการอบรมที่อื่นๆ เพราะพนักงานที่ไปอบรมมีความรู้เรื่องการใช้งานโปรแกรมด้านออฟฟิสอยุ่แล้วเพียงแต่ไปเพิ่มเติม เสริม แก้ไข พฤติกรรมการใช้งานโปรกรมทำงานด้านเอกสาร และเทคนิคการทำงานเอกสารอย่างไรให้เปิดอ่านร่วมกันได้ทั้ง Open Document Format และเอกสารในรูปแบบ Close Document Format อย่าง Microsoft Office เป็นต้น เรียกได้ว่าเต็มอิ่มกัยการสัมนาในครั้งนี้เลยครับ เพราะทำให้เข้าใจได้เลยว่าเทคนิคพื้นฐานและการทำงานเอกสารเป็นโอเพนออฟฟิสเพื่อเปรียบเทียบกับ Microsoft Office นั้นการทำงานในโอเพนออฟฟิสนั้นเร็วกว่ามาก

สำหรับองค์กรที่ต้องการให้ทีมงาน Thai Open Source เข้าไปอบรมหรือความรู้ด้านการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ทางทีมงานยินดีที่จะไปบรรยายและจัดอบรมให้ครับ สำหรับหัวข้อการบรรยายมีดังนี้

 • รู้จักกับ Linux
 • Open Source ซอฟต์แวร์ทางเลือก
 • Ubuntu ระบบปฏิบัติการเสรี
 • ทรัพย์สินทางปัญญา ความสำคัญที่ถูกมองข้าม

และหัวข้ออื่นๆ ที่ท่านสนใจ ลองเสนอเข้ามาได้ที่ Email : sira_no@sipa.or.th หรือที่ 025761492 ต่อ 547 ครับ

IT Bakery จัดอบรม สร้าง Centralized Log ด้วยตัวคุณเอง หลักสูตรการติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์เพื่อให้ ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่เข้าอบรมมีความเข้าใจระบบจัดเก็บ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) และสามารถจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ตาม พรบฯ ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

รายละเอียดเพิ่มเติม www.itbakery.net/training

สถานที่อบรม
ห้องอบรม ดีคอม กรุ๊ป เลขที่ 50 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพ
10120 (DCOMPUTER)

วันและเวลาในการอบรม
ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 13 และ วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 9.00 น. -17.00 น.
ระยะเวลาในการอบรม : 2 วันเต็ม

หลักสูตรการอบรม วันที่ 1

 1. ทำความเข้าใจในรายละเอียดของ พรบ.ฯ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 2. อธิบายระบบในภาพรวมที่ต้องดำเนินการติดตั้ง
 3. แนะนำระบบปฎิบัติการลินุกซ์
 4. ติดตั้งระบบปฎิบัติการลินุกซ์
 5. ทำความเข้าใจกับระบบ linux file system
 6. การใช้งานระบบปฎิบัติการลินุกซ์เบื้องต้น และคำสั่งที่จำเป็นต่อการใช้งานในฐานะผู้ดูแลระบบ
 7. ติดตั้งและปรับแต่งระบบ time server
 8. ติดตั้งและปรับแต่งระบบยืนยันตัวบุคคล (authentication server)
 9. การบริหารจัดการผู้ใช้งานในระบบ

หลักสูตรการอบรม วันที่ 2

 1. การติดตั้งและปรับแต่งระบบ proxy server
 2. การติดตั้งระบบ Centralized log server โดยใช้โปรแกรม syslog-ng
 3. การจัดส่ง log file ไปเก็บยังเครื่อง centralized log server
 4. การจัดเก็บ log file ของ internet traffic แยกตาม protocol โดยใช้ iptables
 5. แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บ log file บนระบบปฎิบัติการ windows
 6. การบริหารจัดการข้อมูล log file ในระบบ
 7. การบีบอัดข้อมูล
 8. การทำ log file encryption เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 9. การทำ hashing เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 10. การทำ log rotate เพื่อบริหารจัดการข้อมูลให้จัดเก็บได้ครบ 90 วันตาม พรบฯ
 11. วิธีปฎิบัติเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกขอข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์

ที่บอกว่าเบื้องหลังไม่ใช่อะไรเนื่องจากผมนั่งอยู่หลังห้องบรรยาย วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมอบรม Advance OOo กับเขาด้วยที่จริงไม่ได้ตั้งใจมาเรียนเห็นวิทยากรแจ้งมาว่ามีปัญหาเรื่อง font ก้อเลยเข้ามาดูว่ามันเป็นปัญหาอย่างไร ซึ่งปกติผมมักจะแก้ปัญหาในแบบของผมไม่ได้อิงมาตรฐานอะไรมากนัก ดังนั้นการมาเรียนในครั้งนี้จึงมาโดยไม่ได้ตั้งใจมาเรียนสักเท่าไร เอาเป็นว่ามาเรียนบวกสังเกตุการณ์ก้อแล้วกันครับ :)

ก่อนเข้าห้องได้ทักทายกับผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่ทราบว่าอยู่หน่วยงานไหนของ ICT เหมือนกันแต่ก้อรู้สึกดีที่กระทรวง ICT เห็นคุณค่าของการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สบางแล้ว แต่ก้อจะให้ทุกคนเข้าใจถึงคำว่า "โอเพนซอร์ส" หรือ "ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส" หรือเข้าใจถึงหลักปรัชญาและจิตวิญญาณนั้นยากมากเหลือเกิน ก้อคงจะคล้ายๆ เป็นแบรนด์ดิ้งแบบกลายๆ แต่มันกลายพันธุ์ไปมากสักหน่อย คำว่า "โอเพนซอร์ส" ในบ้านเราจึงเข้าใจผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ไม่เป็นไรครับก้อคต้องค่อยๆ ปรับปรุงกันไป

เอาละมาเริ่มบรรยายบรรยาการในห้องเรียนกันดีกว่า วันนี้มีพนักงานจากกระทรวง ICT เกือบเต็มห้อง เริ่มต้นจากการบรรยายสรุปและทำความรู้จักกับเจ้าของสถานที่คือ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ และโครงการที่มูลนิธิทำอยู่ และการอารยะขัดขืนแบบ ARIT ให้ทำข้อสอบ Pre Test ของ OOo ซึ่งการทำข้อสอบ Pre Test สำหรับผมเองเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก เพราะถ้าทำได้คะแนนมากตอน Pre Test ก้อคงลุ้นหายใจรดต้นคอตอนทำข้อสอบ Post Test กันเลยทำเดียว เอ๊ะวันนี้จะติดกล้องกับเขาด้วยหรือเปล่าเห็นน้องๆ เด็กรุ่นใหม่สายพันธุ์โอเพนซอร์สพยายามเก็บภาพบรรยายกาศในการเรียนการสอนแต่วันนี้ไม่มีกล้องถ่ายวีดีโอเก็บภาพบรรยากาศแฮะ เอาล่ะเห็นทุกคนพยายามทำข้อสอบ Pre Test กันอย่างเคร่งเครียดผมก้อรู้สึกดีแล้วล่ะครับ

ที่มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ใช้ Ubuntu Linux เป็นหลักทำให้ทุกคนต้องมาหัดใช้ Ubuntu กัน วันนี้มะระ (gumara) มาด้วยก้อเลยได้ที่วิทยากร Ubutnu เพิ่มอีกหนึ่งคน วิทยากร ARIT ก้อได้เริ่มวอร์ม OOo ด้วยการใช้เมนูต่างๆ การปรับแต่งค่าของ OOo ให้รองรับภาษาไทย การปรับแต่งค่า Meta Data ที่จะผนวกเข้าไปกับเอกสาร และอื่นๆ จากนั้นก้อเริ่มมาเล่นกับ style ของเอกสารโดยใช้เอกสารต้นแบบของวิยากรมาเล่นกัน เท่าที่ผมดูจากเอกสารต้นแบบของวิทยากรน่าสนใจมากเพราะรูปแบบ style ที่วิทยากรเตรียมมาให้นั้นเรียกได้ว่าครบครันเลยทีเดียวทั้งหัวข้อ เนื้อความ ระยะเยื้อง ระยะเยื้องลอย ระยะเยื้องรายการ ฯลฯ แหมครบสูตร OOo Writer จริงๆ ครับ วันนี้ผมคงอยู่ถึงตอนเย็นอยากรู้ว่า OOo ในแบบ Advance นั้นเป็นอย่างไรบ้างครับ ถ้ายังไงได้เรื่องที่น่าสนใจก้อจะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งครับ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีครับ เมื่อ Sipa จัดอบรมการใช้งาน OpenOffice.org ให้กระทรวงไอซีที โดยอยู่ในส่วนหนึ่งของโครงการอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนออฟฟิศให้กับองค์กรภาครัฐ ซึ่งโครงการนี้หวังว่าจะเกิดการใช้งานโปรแกรมโอเพนซอร์สในหน่วยงานต่างๆ โดยเริ่มต้นที่โปรแกรมโอเพนออฟฟิศเป็นตัวนำ

การอบรมให้กับกระทรวงไอซีทีเป็นหน่วยงานแรกที่ได้รับการอบรมในโครงการนี้ ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันหลายรุ่น สำหรับในการอบรมวันนี้แรก มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมมาถึง 30ท่านด้วยกัน

ในส่วนของเนื้อหาการอบรมหลักๆแล้ว จะเน้นที่การประยุกต์ใช้งานโอเพนออฟฟิศ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานจากการใช้งาน Microsoft Office อยู่แล้ว โดยจะเน้นที่ซอฟต์แวร์ 3ตัวหลักในชุดของโอเพนออฟฟิศ คือ OepnOffice.org Writer, OpenOffice.org Calc และ OpenOffice.org Impress

ร่วมให้กำลังใจกระทรวงไอซีทีกันครับ อีกไม่นานเราอาจได้เห็นกระทรวงรับส่งไฟล์ odt เป็นฟอร์แมทหลักก็เป็นได้

สำหรับภาพกิจกรรมไว้จะนำมาฝากในโอกาสถัดๆไปครับ

ผมเข้าร่วมงาน Training 11 ของ Ubuntu Club งานอบรมนี้ตั้งใจจะให้ผู้ที่เข้าร่วมสามารถสร้าง Ubuntu ในแบบที่ตัวเองต้องการได้ เผอิญได้ไปคุยกับผู้เข้าร่วมอบรมท่านหนึ่งซึ่งมีไอเดียเด็ด ว่าจะทำ Ubuntu เป็นแบบ ready system ติดตั้งครั้งเดียวมีครบหมดประมาณว่าไม่ต้องลงอะไรเพิ่มเติมแล้ว อืมมม ผมเลยตั้งคำถามว่าหาก iso ที่ได้เกินขนาด 1 แผ่น CD จะทำได้อย่างไร และหากเครื่องที่ไปติดตั้งไม่สามารถเปิดใช้ตัวติดตั้ง (แบบ ubiquity) ได้จะทำอย่างไร การอัพเกรด หรือ อัพเดทโปรแกรมที่ติดตั้งไปแล้วจะทำอย่างไร (ในกรณีที่ติดตั้งโปรแกรมที่ไม่มีใน repo ของ Ubuntu) ผมให้แง่คิดเอาไว้ว่าปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นได้ แต่ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ใช่ไหมครับ

แนวความคิดเรื่องการเอาโปรแกรมที่เราเขียนขึ้น หรือโปรแกรมที่เราใส่ลงไปพิเศษแล้วทำเป็นแผ่น Live CD เพื่อติดตั้งให้กับลูกค้า (ในแง่ธุรกิจบริการหรือโซลูชั่น) การทำ Live CD เพื่อติดตั้งคงจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนักเพราะ Ubiquity ยังไม่สามารถทำงานได้เท่ากับ debian installer ยกตัวอย่างเช่น การติดตั้ง RAID เป็นต้น อาจต้องใช้กำลังภายในตอนใช้ Live CD พอสมควร ผมจึงเห็นว่าน่าจะทำโดยใช้วิธีอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมมากกว่าเช่น การทำ repository บริการลูกค้า โดยโซลูชั่นนั้นๆ ติดตั้งเพียง Ubuntu Server จากนั้นค่อยทะยอยติดตั้งจาก repository ที่ทำไว้ ซึ่งจะทำให้ง่ายในการติดตั้ง หรืออาจทำเป็นแพคเกจให้ติดตั้งก้อได้ การอัพเดทโปรแกรมก้อจะทำได้ง่ายเช่นกัน คืออัพเดทจาก  repository นั่นเอง

ผมได้พูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรมไม่มาก แต่เข้าใจว่าทุกๆ คนอยากทำ Ubuntu ในแบบที่ตัวเองต้องการ แต่อยากให้คำนึงถึงปัญหาที่จะตามมา เช่น ขนาดของไฟล์แทนที่จะอยู่ในแผ่น CD แต่ต้องเขียนลงในแผ่น DVD แทน การอัพเดทซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งลงไปแล้ว การติดตั้งในระบบ RAID การติดตั้งใน Architecture ที่แตกต่าง เช่น Live CD build จาก i386 แต่ต้องติดตั้งบน amd64 เป็นต้น ผมเองอยากให้คนที่คิดจะเอาซอฟต์แวร์เยอะแยะอัดลงแผ่น CD/DVD หันมาเอาดีทางด้านทำ Debian Package (.deb) น่าจะดีกว่าเพราะจะดูแลรักษาง่าย อัพเกรดง่ายทั้งในฝั่งผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ใช้ Ubuntu มีโครงการ MOTU ซึ่งเป็นโครงการระดมผู้ใช้และผู้พัฒนาช่วยกันสร้าง package ใส่ลงใน repository ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก หากท่านใดที่สนใจอยากเป็นสมาชิก MOTU ประเทศไทยก้อสามารถติดต่อ Ubuntu Club ได้ครับ