กลับมาแล้วเปิดอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ Blender และ Unity 3D เพื่อพัฒนาสื่อจำลองสามมิติ โดยน้องฮงหรือพีรพัทธ์ นันนารารัตน์ ท่านจะได้เรียนรู้กับการใช้งาน Blender การสร้างโมเดล 3D การสร้างแอนิเมชั่นเบื้องต้น และการใช้งาน Unity 3D เพื่อพัฒนาสื่อจำลอง 3D และพัฒนาเกมส์เบื้องต้น เพื่อใช้งานบน PC, Mac, Web Site, iPhone, iPod, iPad และ Android สำหรับนักเรียน,นักศึกษาและผู้ที่สนใจการออกแบบและการพัฒนาเกมส์ 3D ไม่ควรพลาด รีบลงทะเบียนได้ที่ http://tinyurl.com/6tlnjtj เริ่มอบรมวันที่ 17-18 มีนาคม 2555 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK-Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์