Recruitment Module คือ โมดูลที่มีไว้สำหรับการประกาศรับสมัครพนักงานและเข้าดูข้อมูลผู้ที่มาสมัครงานใน OrangeHRM ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ

Job เป็นส่วนที่มีไว้เพื่อทำการประกาศรับสมัครพนักงานใหม่ เข้าทำงานภายในองค์กรในตำแหน่งที่องค์กรต้องการ โดยทาง Admin หรือหัวหน้าแผนกจะทำการประกาศรับสมัครงาน โดยมีขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน คือ

ทำการคลิกที่ Add เพื่อทำการเพิ่มตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร

ใส่รายละเอียดดังต่อไปนี้

  •  ชื่อตำแหน่ง
  • หัวหน้างาน
  • รายละเอียดงาน
  • คลิกที่ Active

ทำการกด Save

2


Continue reading