สำหรับ Kino นั้นแอพพลิเคชั่นด้านการตัดต่อวีดีโอที่พัฒนาบนโดยทีมงาน KDE ใช้ QT Libary ในการพัฒนาโปรแกรม ความสามารถของโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่สามารถติดต่อและสามารถตัดต่อวีดีโอ แบบ non-linear DV ได้ สามารถเชื่อมต่อกับมาตรฐาน IEEE-1394 เพื่อจับภาพวีดีโอได้ รวมถึงสามารถบันทึก รายการต่าง ๆ เป็น

วีดีโอจาก VTR Control ได้อีกด้วย โดยโปรแกรม Kino สามารถรองรับการใช้งานไฟล์วีดีโอ ในรูปแบบ DV ทั้ง type1-DV และ type-2 DV รวมถึงสามารถใช้งานร่วมกับไฟล์ AVI ได้ด้วย โดยผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรม Kino เพื่อตัดต่อ Vido clips แทรกภาพหรือเพิ่มเสียงต่าง ได้อย่างง่ายโดย โปรแกรม Kino สามารถใช้งานร่วมกับไฟล์เสียงไม่ว่าจะเป็น WAV, MP3, Ogg Vorbis, MPEG-1, MPEG-2, และ MPEG-4 และรองรับภาพที่ใช้ในการ Insert เข้าไปในวีดีโอที่ตัดต่อหลาย Format ไม่ว่าจะเป็น BMG, GIF, JPEG, PNG, PPM, SVG, Targa, TIFF, and XPM สำหรับการใช้งานร่วมกับไฟล์เสียง mp3 นั่น Kino ต้องการ โปรแกรมในการถอดรหัสไฟล์เสียงเพิ่มเติมคือ Lame และถ้าต้องการให้แปลงไฟล์ให้อยู่ในรูป Mpeg-4 เพื่อใช้ ในการรับชมผ่านอุปกรณ์พกพาหรือมือถือ ต้องได้โปรแกรมถอดรหัสเพิ่มเติมคือ FFmpeg

snap04

                      ภาพแสดงหน้าจอโดยรวมของโปรแกรม Kino
snap05

                   ภาพแสดงหน้าจอการตัดต่อด้วยโปรแกรม Kino
snap06

                  ภาพแสดงหน้าจอ Rander ภาพยนต์จากโปรแกรม Kino

      – ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรม Kino โดยใช้คำสั่ง sudo apt-get install kino สำหรับวันนี้ก็แนะนำ 2 โปรแกรมทางด้านการตัดต่อวีดีโอให้กับผู้ใช้งานทั่วไปได้ใช้งานตัดต่อวีดีโอ ในระดับ Home made ก่อน สำหรับบทความต่อไปจะเป็นการแนะนำคุณสมบัติต่าง ๆ ในการตัดต่อวีดีโอและโปรแกรมที่มีความสามารถมากกว่า 2 โปรแกรมนี้ (ซึ่งเป็น Opensource Software ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานและถูกลิขสิทธ์อีกด้วย)

แหล่งข้อมูล Kino

รอมานานแสนนานสำหรับ OpenShot 1.0 หลังจากออก 0.9 กว่าๆ มานานมาก เมื่ออาทิตย์ที่แล้วทีมงาน OpenShot ก็ได้ประกาศความสำเร็จเปิด OpenShot 1.0 ออกมาให้ดาวน์โหลดกันแล้ว OpenShot เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอบน Linux ที่หลายคนรอคอย เนื่องจากทำงานได้เทียบกับโปรแกรมตัดต่อระดับมืออาชีพเลยทีเดียว สำหรับในรุ่นนี้ มีหลาย feature ที่ได้รับการปรับปรุงเช่น
* video transition 28 แบบ
* มีรูปแบบ title 29 แบบ สนับสนุนทั้ง 4:3 และ 16:9
* มี theme ของโปรแกรมให้เลือกใช้ 2 แบบ
* สนับสนุนหลายภาษา
* มีเอกสารคู่มือการใช้งาน
* ปรับปรุงลูกเล่นแบบ Chroma Key

มาดูวิดีโอเปิดตัวกัน

OpenShot Video Editor – Version 1.0 Released! from Jonathan Thomas on Vimeo.

ท่าใดสนใจก็ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.openshotvideo.com

   ffmpeg เป็นโอเพนซอร์สไลบารี่ในการจัดการเกี่ยวกับไฟล์วีดีโอและไฟล์เสียงต่าง ๆ โดยสามารถทำงานได้หลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Linux Mac Windows ซึ่งมีผู้พัฒนานำ ffmpeg ไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมตัดต่อวีดีโอคุณภาพดีหลาย ๆ ตัว บทความนนี้จะมีแนะนำการชุดคำสั่งที่ใช้ในการแปลไฟล์ต่าง ๆ ให้ผู้สนใจ ได้ทราบ โดยชุดคำสั่งนี้ได้ทดสอบร่วมกับระบบปฎิบัติการ PCLinuxOS โดย ffmpeg นี้มีความสามารถในการเข้ารหัสและถอดรหัสวีดีโอและไฟล์เสียงต่าง ๆ ได้โดยรองรับไฟล์อาทิเช่น PSP หรือ iPod  และสามารถแปลงไฟล์วีดีโอได้หลาย format เช่นกัน

– คำสั่งสำหรับนำภาพเข้าไปแทรกในไฟล์วีดีโอ

ffmpeg -f image2 -i image%d.jpg video.mpg

โดยคุณสามารถนำไฟล์ภาพต่าง ๆ เข้ามาแทรกในไฟล์วีดีโอได้ เพื่อให้วีดีโอของคุณดูมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้น

โดยชุดคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการนำไฟล์ที่คำนำหน้าขึ้นต้นว่า image ทั้งหมด เช่น image1.jpg, image2.jpg, ฯลฯ รวมเข้ากับไฟล์วีดีโอชื่อ video.mpg

โดย ffmpeg รองรับไฟล์ภาพหลายสกุลไม่ว่าจะเป็น  PGM, PPM, PAM, PGMYUV, JPEG, GIF, PNG, TIFF, SGI.

– คำสั่งสำหรับแปลงไฟล์ AVI ให้อยู่ในรูปแบบ Mp4 เพื่อใช้กับ iPpod/iPhone

ffmpeg -i sourcevideo.avi input -acodec aac -ab 128kb -vcodec mpeg4 -b 1200kb -mbd 2 -flags +4mv+trell -aic 2 -cmp 2 -subcmp 2 -s 320×180 -title X finalvideo.mp4

รายละเอียด Option ต่าง ๆ:

    * Source : sourcevideo.avi
    * Audio codec : aac
    * Audio bitrate : 128kb/s
    * Video codec : mpeg4
    * Video bitrate : 1200kb/s
    * Video size : 320px par 180px
    * Generated video : final
video.mp4

– คำสั่งสำหรับแปลงไฟล์ AVI ให้อยู่ในรูป Mp4 เพื่อใช้กับ  PSP (เพลย์สเตชันพอร์เทเบิล)

ffmpeg -i sourcevideo.avi -b 300 -s 320×240 -vcodec xvid -ab 32 -ar 24000 -acodec aac finalvideo.mp4

รายละเอียด Option ต่าง ๆ :

    * Source : sourcevideo.avi
    * Audio codec : aac
    * Audio bitrate : 32kb/s
    * Video codec : xvid
    * Video bitrate : 1200kb/s
    * Video size : 320px par 180px
    * Generated video : final
video.mp4

–  คำสั่งดึงไฟล์ Mp3 ออกจากวีดีโอเพื่อนำไฟล์เสียงไปใช้อย่างเดียว

ffmpeg -i sourcevideo.avi -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 192 -f mp3 sound.mp3

รายละเอียด Option ต่าง ๆ :

    * Source video : sourcevideo.avi
    * Audio bitrate : 192kb/s
    * output format : mp3
    * Generated sound : sound.mp3

–  คำสั่งแปลง Wav เป็น Mp3 สำหรับใส่เครื่องเล่น Mp3 แบบพกพา

ffmpeg -i sonorigine.avi -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 192 -f mp3 sonfinal.mp3

– คำสั่งแปลงข้อมูลจาก .AVI เป็น .MPG เพื่อใช้เล่นกับเครื่องเล่น VCD

ffmpeg -i videoorigine.avi videofinale.mpg

–  คำสั่งแปลงข้อมูลจาก .MPG เป็น .AVI เพื่อใช้เล่นกับเครื่องเล่น DVD

ffmpeg -i videoorigine.mpg videofinale.avi

– คำสั่งแปลงข้อมูลจาก .avi เป็น .gif

ffmpeg -i videoorigine.avi gifanime.gif

– คำสั่งนำเสียงภาคแทรกเข้าไปในวีดีโอ

ffmpeg -i son.wav -i videoorigine.avi videofinale.mpg

– คำสั่งแปลงไฟล์จาก .AVI เป็น .flv เพื่อใช้ในการเล่นผ่านเว็ปไซต์

ffmpeg -i videoorigine.avi -ab 56 -ar 44100 -b 200 -r 15 -s 320×240 -f flv videofinale.flv

– คำสั่งแปลง .AVI เพื่อให้อยู่ในรูป .DV เพื่อจำเก็บลงในม้วน DV

ffmpeg -i videoorigine.avi -s pal -r pal -aspect 4:3 -ar 48000 -ac 2 videofinale.dv

หรือ:

ffmpeg -i videoorigine.avi -target pal-dv videofinale.dv

– คำสั่งแปลง .AVI ให้สามารถนำไปเล่นกับเครื่องเล่น DVD แบบ Widesceen ได้

ffmpeg -i sourcevideo.avi -target pal-dvd -ps 2000000000 -aspect 16:9 finalevideo.mpeg

รายละเอียด Option ต่าง ๆ :

    * target pal-dvd : Output format
    * ps 2000000000 maximum size for the output file, in bits (here, 2 Gb)
    * aspect 16:9 : Widescreen

– คำสั่งแปลง .AVI บีบอัดให้อยู่ในรูปแบบ Divx (เพื่อใช้เล่นกับคอมพิวเตอร์)

ffmpeg -i videoorigine.avi -s 320×240 -vcodec msmpeg4v2 videofinale.avi

– คำสั่งรวมไฟล์เสียง Ogg Theora เข้ากับไฟล์วีดีโอ DVD

ffmpeg -i filmsortiecinelerra.ogm -s 720×576 -vcodec mpeg2video -acodec mp3 filmterminée.mpg

– คำสั่งแปลง .avi ให้เป็น SVCD (mpeg2)

สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ระบบ NTSC :

ffmpeg -i videoorigine.avi -target ntsc-svcd videofinale.mpg

สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ระบบ PAL :

ffmpeg -i videoorigine.avi -target pal-svcd videofinale.mpg

– คำสั่งแปลงไฟล์ .avi ให้เป็น VCD (mpeg2)

สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ระบบ NTSC :

ffmpeg -i videoorigine.avi -target ntsc-vcd videofinale.mpg

สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ระบบ PAL :

ffmpeg -i videoorigine.avi -target pal-vcd video_finale.mpg

หมายเหตุ:สำหรับชุดคำสั่งดังกล่าวสาารถใช้งานร่วมกับระบบปฎิบัติการ Linux ตะกูลอื่นทีมีการติดตั้ง Libary ffmpeg เข้าใป อาทิเช่น Ubuntu,Fedora,Sabayon,Linux TLE9 ฯลฯ

1. Avidemux

      Avidemux เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่ถูกออกแบบมาให้ความความสามารถใช้งานในการตัดต่อวีดีโออย่างง่าย และสามารถเข้ารหัสและถอดรหัสไฟล์วีดีโอได้หลาย Format โดยโปรแกรม Avidemux สามารถใช้งานตัดต่อ

วีดีโอได้กับไฟล์ AVI,DVD,MPEG และไฟล์ MP4 รวมถึง ASF ด้วย ซึ่งเมื่อเทียบกับโปรแกรมตัดต่อ วีดีโอ ที่มีราคาสูงโปรแกรม Avidemux ถือเป็นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่มีความสามารถดีโปรแกรมหนึ่ง ที่น่าจะช่วยให้งานตัดต่อวีดีโอของท่านไม่ต้องพึ่งพาซอฟแวร์ราคา แพง หรือไม่ต้องพึ่งพาซอฟแวร์เถื่อนที่ขายกันเต็มเมืองในตอนนี้

     ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรม avidemux โดยใช้คำสั่ง sudo apt-get install avidemux (โดย package จะอยู่ที่ ubuntu multiverse repo)

2. Kino

     สำหรับ Kino นั้นแอพพลิเคชั่นด้านการตัดต่อวีดีโอที่พัฒนาบนโดยทีมงาน KDE ใช้ QT Libary ในการพัฒนาโปรแกรม ความสามารถของโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่สามารถติดต่อและสามารถตัดต่อวีดีโอ แบบ non-linear DV ได้ สามารถเชื่้อมต่อกับมาตรฐาน IEEE-1394 เพื่อจับภาพวีดีโอได้ รวมถึงสามารถบันทึก รายการต่าง ๆ เป็นวีดีโอจาก VTR Control ได้อีกด้วย โดยโปรแกรม Kino สามารถรองรับการใช้งานไฟล์วีดีโอ ในรูปแบบ DV ทั้ง type1-DV และ type-2 DV รวมถึงสามารถใช้งานร่วมกับไฟล์ AVI ได้ด้วย โดยผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรม Kino เพื่อตัดต่อ Vido clips แทรกภาพหรือเพิ่มเสียงต่าง ได้อย่างง่ายโดย โปรแกรม Kino สามารถใช้งานร่วมกับไฟล์เสียงไม่ว่าจะเป็น WAV, MP3, Ogg Vorbis, MPEG-1, MPEG-2, และ MPEG-4 และรองรับภาพที่ใช้ในการ Insert เข้าไปในวีดีโอที่ตัดต่อหลาย Format ไม่ว่าจะเป็น BMG, GIF, JPEG, PNG, PPM, SVG, Targa, TIFF, and XPM สำหรับการใช้งานร่วมกับไฟล์เสียง mp3 นั่น Kino ต้องการ โปรแกรมในการถอดรหัสไฟล์เสียงเพิ่มเติมคือ Lame และถ้าต้องการให้แปลงไฟล์ให้อยู่ในรูป Mpeg-4 เพื่อใช้ ในการรับชมผ่านอุปกรณ์พกพาหรือมือถือ ต้องได้โปรแกรมถอดรหัสเพิ่มเติมคือ FFmpeg

      – ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรม Kino โดยใช้คำสั่ง sudo apt-get install kino สำหรับวันนี้ก็แนะนำ 2 โปรแกรมทางด้านการตัดต่อวีดีโอให้กับผู้ใช้งานทั่วไปได้ใช้งานตัดต่อวีดีโอในระดับ Home made ก่อน สำหรับบทความต่อไปจะเป็นการแนะนำคุณสมบัติต่าง ๆ ในการตัดต่อวีดีโอและโปรแกรมที่มีความสามารถมากกว่า 2 โปรแกรมนี้ (ซึ่งเป็น Opensource Software ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานและถูกลิขสิทธ์อีกด้วย)

     สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตัดต่อภาพยนต์แบบมืออาชีพ จากกล้อง VDO คุณภาพสูงหรือกล้องธรรมดาวันนี้
ผมมีโปรแกรมดี ๆ ที่ใช้ในการตัดต่อมานำเสนอ โปรแกรมที่ว่ามีชื่อว่า Cinelerra เป็นโปรแกรมประเภท video editor ขั้นสูงและดีเหมาะสำหรับสร้าง storyboard  หรือการเรียบเรียงเนื้อหาบนระบบปฏิบัติการ Linux โดย

โปรแกรมรองรับสามารถ Capture Vdo แบบ Realtime และสามารถ Edit compositing และสามารถทำ
VDO คุณภาพสูงในระดับ high definition (hd) และรองรับ H.264 รวมถึงมีความสามารถในการใช้งานร่วม
กับ Libary 3D อย่าง OpenGL ด้วย
 
cinelerra_screenshot  
รูปแสดงโปรแกรม Cinelerra

cinelerra_editando-500x312

3202938082_50e02ae1e9

รูปแสดงการตัดต่อดัวย Cinelerra

Download : http://cinelerra.org/getting_cinelerra.php

    สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตัดต่อภาพยนต์ดัวยตัวเอง Cinelerra เป็น Opensource Software ที่น่านำมาใช้
1 โปรแกรม และในส่วนของราคาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้าน Software แต่อาจจะใช้ยากไปนิดสำหรับมือใหม่

กลับมาแนะนำอีกครั้ง กับทางเลือกจาก Software Proprietary สำหรับครั้งนี้ เรามาดูกันครับ ว่าเราจะหาอะไรมาใช้แทน Adobe After Effects ได้บ้าง สำหรับ After Effect ก็เป็นเครื่องมือการสร้างเอฟเฟกต์ขั้นสูงที่เป็นที่นิยมในตลาด ใช้กันมากในการในทำภาพยนต์ โปรแกรม After Effect มีความสามารถในการใส่ข้อความอนิเมชั่นที่เป็นทั้งสองมิติ และสามมิติ และความสามารถอื่นๆ ที่เพียบพร้อม ต่องานด้านการตัดต่อภาพยนต์

Jahshaka 2.0
Available for: windows mac linux unix
สำหรับทางเลือกของ After Effect ก็ ขอแนะนำ Jahshaka ครับ โปรแกรม Jahshaka มาพร้อมกับเครื่องมือในการตัดต่อวิดีโอ การตกแต่งภาพ และการสร้างเอฟเฟกต์ต่างๆให้กับภาพยนต์แบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังรองรับภาพความละเอียดระดับ HD-TV อีกด้วย
jahshaka

ที่มา: ubuntuclub.com