ครั้งที่แล้วพาเล่น Node-RED บนเครื่อง Linux Server ครั้งนี้มาลองเล่นบน Respberry Pi กันบ้าง เผื่อท่านใดสนใจเอาไปประยุกต์กับการอ่านค่าจาก MQTT Broker แล้วส่งข้อมูลไปยัง MQTT Broker อื่นหรือสั่งงานผ่าน GPIO แล้วแต่การประยุกต์ใช้ครับ Node-RED ต้องใช้ Node.js ดังนั้นเราติดตั้ง Node.js สำหรับ Raspberry Pi กันก่อน ดังนี้

เอาไฟล์ package จากเว็บมาก่อน

wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb

ติดตั้งด้วยคำสั่ง

sudo dpkg -i node_latest_armhf.deb

เท่านี้ก็ได้ Node.js และ npm แล้ว จากนั้นก็ clone Node-RED จาก git repository ดังนี้

git clone https://github.com/node-red/node-red.git

cd node-red

npm install


Continue reading