โปรแกรมในชุด XAMPP เป็นโปรแกรม WebServer ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ภายใน ซึ่งส่วนหนึ่งมีการทำงานในลักษณะที่เรียกว่า Service การที่เข้า localhost แล้วไม่ปรากฏอะไรอาจเป็นได้ว่า Service ยังไม่ได้เริ่มทำงาน ซึ่งเราสามารถสั่งเริ่ม Service ได้โดยไปที่ c:xamppxampp_start.exe

รูปภาพ

เมื่อติดตั้ง XAMPP เสร็จแล้ว MySQL ของ XAMPP จะไม่มีรหัสผ่านของ root ดังนั้นให้กด enter เมื่อถูกถามรหัสผ่านได้เลย

อย่างไรก็ดีหากจะนำ XAMPP ไปใช้จริงในสภาพแวดล้อมอินเตอร์เน็ตเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นควรกำหนดรหัสผ่านให้กับ MySQL โดยใช้ PhpMyAdmin ช่วยในการเปลี่ยนรหัสผ่าน root

เนื่องจากบัญชีผู้ใช้ root (ผู้ดูแล) ของ MySQL ถูกตั้งค่าไม่ให้มีพาสเวิร์ด ทำให้ใครๆ ที่เข้ามาใช้เครื่องอาจเข้าถึงฐานข้อมูลได้ซึ่งมีความไม่ปลอดภัย ดังนั้นหากจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดให้กับ MySQL ใน XAMPP จะต้องทำดังต่อไปนี้

1.เปิดเซอร์วิส Apache server และ MySQL ก่อน

รูปภาพ

2.เข้าหน้าโปรแกรม phpMyAdmin ซึ่งเป็นโปรแกรมบริหารฐานข้อมูล MySQL ที่มากับชุด XAMPP โดยเข้าทางเว็บบราวเซอร์และไปที่

http://localhost/phpmyadmin

รูปภาพ

3.เข้าโปรแกรม phpMyAdmin โดยผู้ใช้ root และปล่อยช่องรหัสผ่านว่างไว้
4.ไปยังแท็ป SQL ให้ใส่คำสั่งดังต่อไปนี้ลงไปในช่อง Run SQL query/queries on server “localhost”

รูปภาพ

UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD(‘password’) WHERE User=’root’;
FLUSH PRIVILEGES;

แทน ‘password’ ด้วย ‘xxxxxx’ รหัสผ่านที่ต้องการ

แล้วกดปุ่ม “ลงมือทำ”

จะมีข้อความบอกว่าทำสำเร็จ จากนั้นให้กด F5 จะพบข้อความแสดงข้อผิดพลาด ซึ่งแสดงว่ากำลังสู่ขั้นตอนที่ถูกต้อง

รูปภาพ

5.ให้เปิดไฟล์ที่ชื่อ config.inc.php ซึ่งอยู่ภายใต้พาธที่ติดตั้ง xamppphpMyadmin

รูปภาพ

มองหาบรรทัดที่เขียนว่า

รูปภาพ

ใส่รหัสผ่านที่ตั้งไว้ในข้อ 4 ‘xxxxxx’ เซฟแล้วปิดไฟล์ไป

6.รีสตาร์ท XAMPP และเซอร์วิสทั้งหมด จากนั้นให้ทำการลบคุ๊กกี้ให้หมด ก็จะใช้รหัสผ่านที่ตั้งไว้ให้ใหม่ได้