เป็นเกมสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แนว Visual Novel พัฒนาโดยใช้ซอฟต์แวร์ Ran’Py Engine ใช้เนื้อหาจากเว็บไซต์http://www.accesstoinsight.org/ ของ Mr.John Bullitt ชาวแมสซาซูเสตต์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

        รวมถึงผู้ที่หลงใหลพระเครื่อง วัตถุมงคลของไทย มีหลักธรรม 25 บท งานกราฟฟิคในเกมใช้ศิลปะแบบทิเบต วาดโดย Frederic
Guimont เพลงประพันธ์โดย Scott Godin นับว่านี่คือการนำเสนอพระธรรม คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างทันยุคทันสมัย ทั้งยังใช้โอเพนซอร์สชช่วยในการพัฒนาอีกด้วย น่าจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของเกมดีๆ ที่สร้างสรรค์สังคม สำหรับคนที่อยากทำเกมเป็นของตนเอง ก็แนะนำให้ลองโอเพนซอร์สครับ เกมนี้ทำงานหลายระบบ ทั้งบน Windows Linux และ Mac OSสำหรับ ตัวเกมและข้อมูลของเกม สามารถดูได้ที่ http://teachingsofthebuddha.org/ ครับ

Comments are closed.