ช่วงนี้กำลังวุ่นอยู่กับการเก็บกวาดเตรียมย้ายบ้านใหม่ ย้ายเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ย้ายที่วางเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ซึ่งเว็บไซต์จะเข้าไม่ได้ไปสักระยะหนึ่ง ประมาณ 1-2 วัน สมาชิกก็อย่าเพิ่งงอนกันนะครับ สำหรับท่านที่ขอแผ่น Chantra 4.2 ขอหยุดให้บริการส่งชั่วคราวเนื่องจากการย้านบ้านใหม่นี้ส่งผลกับที่อยู่ที่ท่านจะส่งซองเปล่ามาด้วย ทางเราจะแจ้งที่อยู่ใหม่ให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง

Comments are closed.