มะระกับผมตัดสินใจที่จะทำเว็บ Thai Open Source ใหม่ เอ่อ ไม่ได้ทำใหม่แบบโล๊ะของเก่าทิ้งนะครับ คือทำ theme ใหม่ และหน้าตาใหม่เท่านั้น ซึ่งจากการออกแบบโดยใช้ปากกา ดินสอ กระดาษรีไซเคิล ได้หน้าตาออกมาดังภาพครับ

หน้าแรก

ส่วนหน้าตาที่ออกแบบเป็น theme ต้องทำเป็น Drupal Theme เท่านั้น เพราะ Thai Open Source ใช้ Drupal เป็น CMS และแน่นอนต้องใช้ 960 Grid System + HTML5 + CSS3 ที่ได้ไปร่ำเรียนมา ออกแบบเป็น Drupal Theme ได้ดังภาพ

หน้าแรก 960

หน้าแรก 960

หน้าแรก 960

ตบท้ายด้วย Search API ตัวใหม่ ชื่อ Inline Ajax Search ซึ่งใช้ Lucence Search API เป็นตัวค้นหาข้อมูล ทำให้หน้าแรกของเว็บสามารถค้นหางานเขียน ผ่านกล่อง Search ได้อย่างลงตัว คิดว่าน่าจะเปลี่ยนหน้าเว็บใหม่ได้ในอาทิตย์หน้าครับ

Comments are closed.