อาจจะถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยก็ได้ที่มีงานดีๆ เกี่ยวกับ Debian นั้นคือ Thailand Mini-DebCamp 2010 จัดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 13-19 มีนาคมนี้ ในงานจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของนักพัฒนาและผู้ใช้งาน Debian ระดับสากล สำหรับกิจกรรมที่ผู้ใช้และนักพัฒนาชาวไทยที่พลาดไม่ได้ เช่น Bug Squad Party, มุมมองการพัฒนา Linux ในประเทศไทย, เรียนลัด Debian Package Maintainer และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ ถึงแม้ท่านไม่ได้ใช้ Debian ก็สามารถติดตามและเป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้ได้ ท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวได้ที่ http://wiki.debian.org/DebianThailand/MiniDebCamp2010

ที่มา – OpenTLE, Live Journal

Comments are closed.