การเข้าใช้งาน Zimbra แบบ Offline นั้น นอกจาก Zimbra Desktop แล้ว เรายังสามารถใช้ Mozilla Thunderbird ในการเชื่อมต่อ Zimbra mail ได้อีกด้วย

ก่อนที่จะเริ่มเชื่อมต่อนั้น เราต้องเตรียมข้อมูล ดังนี้

  • Zimbra email address และ password
  • Incoming mail server ในตัวอย่างเป็น mail.osdev.local
  • Outgoing mail server(SMTP) ในตัวอย่างเป็น mail.osdev.local

เมื่อข้อมูลพร้อมแล้ว ก็มาเริ่มการเชื่อมต่อกัน ไปที่เมนู Tools เลือก Account Settings


1

เลือก Add Mail Account

2

เข้าสู่หน้าต่างการตั้งค่าอีเมล โดยใส่ username และ password แล้วกด continue

2

จากนั้นโปรแกรมจะ detect Incoming และ Outgoing ตรวจสอบค่าที่ระบบ detect มา ถ้าถูกต้องแล้วให้กด Done

4

เมื่อ Get Mail จะเห็นว่าอีเมลเข้ามาแล้ว

5

มาทดลองส่งเมลกันบ้าง เนื่องจากเป็นเมลสำหรับทดสอบไม่มี certificate จริง ในการส่งเมลครั้งแรกระบบจะให้เรา Add Security Exception เนื่องจากระบบไม่สามารถหา certificate ที่ถูกต้องได้ จึงให้เราเพิ่มข้อยกเว้นความปลอดภัย โดยกด Confirm Security Exception ก็จะส่งเมลได้ปกติ

6

Comments are closed.