ไม่ได้ ไม่รองรับการใช้จอยสติ๊ก เพราะ tuxmath อาศัยการคีย์ตัวเลข (numpad) จึงต้องใช้คีย์บอร์ด หรือคีย์ตัวเลขต่อนอก

Comments are closed.