Ubuntu GlobalBugJam เป็นกิจกรรมร่วมกันแจ้งบั๊ก คล้ายๆ BugAton ของทาง Mozilla นั่นเอง ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่กลุ่มผู้ใช้ Ubuntu ในบ้านเราจะมาร่วมกันค้นหาและแจ้งบั๊ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บั๊กที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของภาษาไทย ซึ่งงานนี้ตามกำหนดการแล้ว ทั่วโลกเขาจะจัดกันตั้งแต่วันที่ 8 – 10 สิงหานี้ครับ ส่วนของประเทศเราเป็น วันเสาร์ที่ 9 นี้ วันเดียวพอ
เจอกันได้ที่ ชั้น 2 ตึก 15 คณะ วิศว ม.เกษตร ตรงแยกบางเขนครับ วันเสาร์ที่ 9 นี้ เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
ที่มา – ubuntuclub.com

Comments are closed.