Ubuntuclub เปิดอบรมการใช้งาน Ubuntu เบื้องต้น

Ubuntuclub ชุมชนผู้ใช้ Ubuntu เปิดอบรบการใช้งาน Ubuntu เบื้องต้น แก่ผู้ที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรม Training ครั้งที่ 9 แล้วของทาง Ubuntuclub เนื้อหาภายในหลักสูตรจะเป็นเรื่องของการใช้งาน Ubuntu เบื้องต้น ซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่ไม่มีความรู้ หรือไม่เคยใช้งาน Linux มาก่อน

    สิ่งที่จะได้

  • ทราบถึงความเป็นมาของ Ubuntu
  • สามารถติดตั้ง Ubuntu ได้
  • ติดตั้งโปรแกรมเสริม
  • รู้จักโปรแกรมสำคัญๆใน Ubuntu และการใช้งานเบื้องต้น

สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ ubuntuclub.com

Comments are closed.