หากพบผู้ใช้ที่มีลักษณะเป็น Spamer เราสามารถลบผู้ใช้ได้ โดยวิธีการดังนี้

1.ไปที่หน้า Admin ของ Joomla จากนั้นคลิกที่ปุ่ม User Manager

รูปภาพ

2.จะปรากฏรายชื่อผู้ใช้ขึ้นมา ให้กาเครื่องหมายถูกหน้าชื่อผู้ใช้ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม Delete เพื่อลบผู้ใช้คนดังกล่าว

รูปภาพ

Comments are closed.