สามารถทำได้ เพราะเป็นคุณสมบัติพิเศษของ VLC ที่สามารถเล่นไฟล์มีเดียได้แม้ว่ายังดาวน์โหลดไฟล์ไม่เสร็จสมบูรณ์ได้

Comments are closed.