เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาทาง SourceForge.net ได้แจ้งการถอด Wikispaces ออกจากโครงการแล้วซึ่งในหน้าโครงการต่างๆ ที่อยู่บน SourceForge.net ที่ใช้ Wikispaces ยังสามารถย้ายข้อมูลจาก Wikispaces ได้ดัวตัวท่านเอง คือการเลือกใช้ Host Apps ที่ทาง SourceForge.net มีบริการให้มี 2 โปรแกรมได้แก่ Trac และ MediaWiki สำหรับการย้ายข้อมูล สามารถแจ้งกับทาง SourceForge.net ได้ทาง trac ระบุชื่อโครงการที่เป็น UNIX Name และโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ Trac หรือ MediaWiki ทาง SourceForge.net จะใช้ข้อมูลสำรองของ Wikispace ที่อยู่ในโครงการของคุณ /home/groups/P/PR/PROJECT/wikispaces-dump.zip เป็นต้นฉบับในการย้ายข้อมูล สำหรับท่านที่มีโครงการซอฟต์แวร์ที่อยู่บน SourceForge.net สามารถขอการ support หรือขอคำปรึกษาจากทีมงาน SourceForge.net ได้ผ่านทาง http://sourceforge.net/support ครับ

ที่มา – SourceForge.Net

Comments are closed.