Wine โปรแกรม Windows Emulator บนลินุกซ์ ที่เขาบอกตัวเองว่าไม่ได้เป็น Emulator (WINE : Wine IS Not Emulator) หลังจากที่เพิ่งจะเปิดตัว 1.0 ได้ไม่นาน ตอนนี้ Wine ปล่อย 1.1.0 ตามออกมาติดๆ รายการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการ Fix Bug ครับ ใครใช้ Wine อยู่ อัพเกรดโลดครับ

รายละเอียด: http://winehq.org/?announce=1.1.0
ที่มา: http://digg.com/linuxunix/Wine110_Released

Comments are closed.