ให้เข้าไปที่เมนู plugin จากนั้นคลิกที่ upgrade automatically เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการอัพเดท ซึ่งระบบอาจจะมีการถามข้อมูล FTP ให้กรอกข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่าน FTP ของ server ที่เราใช้ จากนั้น WordPress ก็จะทำการอัพเดต plugin ให้อัตโนมัติ

รูปภาพ

Comments are closed.