ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): WTEC Co.,Ltd.
ที่อยู่: 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้อง 340-1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: (02) 673 9484
โทรสาร: (02) 673 9483
เว็บไซต์: http://www.wtec.co.th/
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 105546101261
ปีที่ก่อตั้ง: 2546
ทุนจดทะเบียน: 35,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: นายนภัทร คล่องอาสา, นางสาวประทุมพร ปรานุกูลสิทธิ์
อีเมล: napat@wtec.co.th, prutumporn@wtec.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : (081) 912 1412, (087) 710 3711

ผลิตภัณฑ์

Asianux Sophos Security and Control Utimaco Data Encryption

บริการ

Open Source Professional Service Open Source Training Center

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ดับเบิลยูทีอีซี จำกัด มีกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ Systems Integration, Open Source และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Sophos และ Utimaco โดยให้บริการตั้งแต่การออกแบบ ให้คำปรึกษาการวางระบบ ความปลอดภัยบนเครือข่าย จัดหาอุปกรณ์ Software และ Hardware รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาระบบ

ผลงานที่ผ่านมา

  • Provisioning system cluster solution
  • High Availability Xen Virtualization solution
  • Zimbra Mail server and Web server
  • DR-site and WAN backup solution
  • High Availability proxy server
  • Mail server solution

Comments are closed.