ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): Xsidekick Co.,Ltd.
ที่อยู่: 10th Fl., Kamol Sukosol Building 317 Silom Road, Silom, Bangrak BKK 10500
โทรศัพท์: (02) 631-2272
โทรสาร: (02) 631-2273
เว็บไซต์: http://www.xsidekick.com/
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 105546063245
ปีที่ก่อตั้ง: 2546
ทุนจดทะเบียน: 29,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: Malika Theeravanvilai
อีเมล: mlt@xsidekick.com
เบอร์โทรศัพท์ : (081) 818-8028

ผลิตภัณฑ์

System Management Solution Computer Law Compliance Solution Xsidekick Communication & Collaboration Suite (ready Q3 2009) Call Service Center (ready Q3 2009)

บริการ

Postgresql Database Service Linux Setup Service Software Development for Open Source Platform

เกี่ยวกับบริษัท

Xsidekick was established in 2003, by a group of computer engineers with decades of experiences in computer system development. We ride through many waves of technology from client server concept to web based. We see the revolutionary development of open source technology in software development. Open source concept becomes very popular due to its flexibility, reliability and excellent price-performance strengths. We also see the reach of new breed mobile phones which can be used as tools to expand capacity of core applications at the main office; enabling all workers to work equally well regardless whether they are at the headquarter or in the fields.

Xsidekick main objective is to integrate open source technology with existing information technology and where applicable the mobile phone technology to become THE SOLUTIONS for corporate users and end users. Our staffs have a firm commitment to build and develop the best corporate applications and mobile applications utilizing all the advantages that the open source technology provided.

Xsidekick’s goal is to help customers select and implement the best solution at the best possible value. So our customers can save money and grow their business.

ผลงานที่ผ่านมา

  • Stock Brokerage firms using product (1) & (2)
  • Insurance Companies using product (1) (3) & (4) and service (1) & (3)

Comments are closed.