หลังจากที่รอมานานเกือบปี Zend ได้ประกาศออกรุ่น beta ของ ZendServer แล้ว ซึ่ง ZendServer จะทำหน้าที่เป็น Application Server แบบเต็มตัว ไม่ได้ขึ้นกับ wev server อื่นๆ อีกต่อไป ZendServer ออกแบบมารองรับ PHP Web Application รุ่นใหม่ๆ ที่พัฒนาบน PHP ซึ่ง ZendServer จะผนวกเอาความสามารถของ Zend Core และ Zend Platform เป็นตัวเดียวกัน เพื่อให้ Application ที่พัฒนาบน PHP มีเสถียรภาพมากขึ้น และการ deploy บน Zend Platform ก้อจะจัดการง่ายขึ้นด้วย Zend Server มี feature ดังนี้

  • Fully supported and certified distribution of PHP 5.2
  • Fully supported Zend Framework 1.7 release
  • Integrated native installers (RPM/DEB/MSI)
  • Web-based administration Interface
  • Comprehensive out-of-the-box database connectivity
  • Powerful PHP monitoring capabilities to identify problems and help fix them quickly
  • URL-based output caching required by today’s modern web applications
  • Zend Optimizer+ – byte code cache to boost application performance
  • New "Guard Loader" to enable processing of Zend Guard encoded files

อ้อและที่สำคัญ ZendServer มี Community Edition ด้วย ใครที่พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย PHP หรือ ZendFramework อยู่แล้วพลาดไม่ได้นะครับ สำหรับสาวก Zend ดาวน์โหลด ZendServer ได้ที่ http://www.zend.com/en/downloads/ ครับ

 

Comments are closed.