ZFS สำหรับ Linux FUSE (File-system in User Space) 0.7.0 ออกแล้ว หลังจากการพัฒนากว่า 9 เดือนหลังจากออกรุ่น 0.6.9 มีคุณสมบัติใหม่ๆ ออกมาเพียบทั้งแก้ไขบั๊กที่มาจาก Sun, การกู้คืนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และอื่นๆ ZFS ทดสอบกับ FUSE 2.8.0 เรียบร้อยแล้ว นั่นหมายความว่าท่านที่ใช้ Ubuntu 10.04 สามารถใช้งาน ZFS รุ่นใหม่ได้เลย สำหรับเอกสารการติดตั้งและการใช้งานสามารถอ่านได้ที่ เว็บโครงการ ZFS ZFS ใช้สัญญาอนุญาติแบบ CDDL

Comments are closed.